Informatie

2020

De problematiek voor kinderen en ouders is zeer ernstig en erkenning is hard nodig!

Daarnaast zijn de professionals die van betekenis willen zijn met handen en voeten gebonden aan beleid wat niet aansluit bij de praktijk!

Wij denken graag vanuit oplossingen!U vindt ook informatie bij:

www.neutraalouderschap.nl en het Expertise en Studiecentrum VSNO B.V. www.vsno.nl

Bent u ervaringsdeskundige en wenst u zich anoniem of openbaar in te zetten om 1. anderen tot steun te zijn 2. bewustzijn te creëren of wilt u gelijkgestemden ontmoeten dan kunt u lid worden van de Vereniging van ervaringsdeskundigen Neutraal Ouderschap bij Scheiding www.neutraalouderschapbijscheiding.nl

Kindermishandeling, Partnergewelden het bevorderen van Ouderverstoting moet stoppen!


Het Narcistisch Machtsspel Methodiek Neutraal Ouderschap ter preventie vechtscheiding, kindermishandeling, partnergeweld, ouderverstoting http://www.boekenbestellen.nl


U BENT HULPZOEKENDE EN U HEEFT REGIE NODIG?

Informatieve en interactieve bijeenkomsten Samen sta je sterk!

Individueel advies en ondersteuning

Individueel advies en ondersteuning is gericht op het versterken van de eigen regie en het inzetten van deze regie om bij echtscheiding voor alle betrokkenen een stabiele situatie te creëren. Dit ten aanzien van en in relatie tot de narcistische ex-partner, de instanties en in juridische procedures als ook ten aanzien van bescherming van de kinderen tegen oudervervreemding. Hiervoor zal een overeenkomst worden aangegaan en ontvangt u een faktuur

VOOR PROFESSIONALS

Op aanvraag


Even voorstellen: Joke de Jong

Sinds 1994 ben ik zelfstandig gevestigd (bedrijfs)maatschappelijk werker, traumahulpverlener, mediator, trainer en adviseur.

Individueel: In mijn werk kijk ik niet alleen naar het probleem waarmee mensen op dat moment worden geconfronteerd, maar naar de manier waarop zij als mens hier mee omgaan en wat dit in de context van hun hele leven betekent. Het doel is altijd gericht op het nemen van de regie om de autonomie te versterken.

Interactieve bijeenkomsten: Wat individueel wordt beleefd is herkenbaar voor anderen met vergelijkbare ervaringen en dit kan voor een ieder leiden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Structureel: In de dagelijkse praktijk wordt ook duidelijk dat individuele problemen soms niet of moeilijk oplosbaar zijn. Als mede de oorzaak ligt in een bredere maatschappelijke context, zie ik het als mijn taak om hier aandacht aan te besteden. Naar beleidsmakers en andere professionals heb ik dan een signalerende/alarmerende functie in het blootleggen van discrepanties tussen wat in de dagelijkse praktijk wordt beleefd en meegemaakt en het maatschappelijke beleid en de wijze waarop dit beleid wordt uitgevoerd.

Motivatie: Ik kies er bewust voor om als zelfstandig (autonoom/onafhankelijk) hulpverlener en adviseur te werken en samen te werken met andere zelfstandigen. Ik ben gehouden aan de normen binnen het beroep. Ik ben echter ook gehouden aan de ethiek discrepanties tussen mens en beleid te signaleren. Als zelfstandig ondernemer kan ik hierin een kritisch en zo onafhankelijk mogen standpunt innemen. Zie ook www.zingevingenautonomie.nl.

Voor kinderen is mijn hond Caesar een immer betrouwbare partner

Joke de Jong
Nuttige informatie

Boeken:

The Empathy Trap - Understanding Antisocial Personalities - Dr. Jane McGregor Tim McGregor ISBN 9781847092762

Destructieve relaties op de schop - psychopathisch gedrag herkennen, je er tegen beschermen en schade herstellen. Jan Storms ISBN 9789020203592

Narcisme te lijf - een neuro-psychosociale benadering - Piet van der Ploeg ISBN9789090280561

The verbally abusive relationship: how to recognize IT and How to Respond. Patricia Evans

Why does he do that: inside the minds of angry and controlling man. Lundy Bancroft

Surving the Storm: Strategies & Realities when divorcing a Narcissist. Richard Skerritt

Een spiegel voor narcisten. Martin Appelo

The sociopath next door - Martha Stout

Without conscience - Robert O'Hare

Psychopath Free - Jackson MacKenzie

When love is a lie - Zari Ballard

Disarming the narcissist - Wendy T. Behary

Narcissist Exposed - Drew Keys

e.a.

Links:

http://bit.ly/1yyHywo Videopresentatie Parent Alienation (PAS syndrom) Craig Childress Phd

You tube Sam Vaknin (is zelf narcistisch en biedt inzicht in het functioneren)

www.samvaknin.com

www.npspartners.nl

www.veilige-haven.com

www.infonu.nl/narcisme

www.psychopathologie.nl

www.psychologische-manipulaties.nl/Stoornissen.html

www.nokidding.nl/kindermishandeling/wat-kindermishandeling/

Artikelen:

www.waarden.org - Empathie, morele opvoeding en het hanteren van een moreel perspectief http://www.waarden.org/studie/hoeken/2artikelen/olthof/

books.google.nl - Het morele instinct

books.google.nl - Jeugdzorg en probleemgedrag: Opvoedingswaarden en vernieuwingen in aanpak

scholar.google.nl - ontwikkeling moreel besef

show.cgi - hechtingsstijl en narcisme

link.springer.com - Tussen heersen en zelfbescherming. Narcisme en zingeving

books.google.nl - Hechtingsproblemen in gezinnen

Maastricht University - Wie zal de opvoeders op voeden? Dr. Jan Willems - Rechten van de Mens

Agressie bij kinderen - Pedagogiek/Kinder- en jeugdpsychiatrie Prof. dr. W. Matthijs; lid commissie vroegsignalering en risicotaxatie.

Narcissism Development pathology - Eddie Brummelman PhD