Informatie


De bijeenkomst oudervervreemding van woensdag 17 mei a.s. is afgelast en dit in verband met de extra geplande bijeenkomsten met professionals en bijeenkomsten met hulpzoekenden.

Het onderwerp oudervervreemding komt op de bijeenkomst van woensdagavond 24 mei a.s. op de agenda.


LAATSTE NIEUWS

CENTRUM  NEUTRAAL OUDERSCHAP  www.neutraalouderschap.nl wenst vanuit neutraal en objectiveerbaar perspectief o.a. de problematiek bij scheiding kenbaar maken, zodat dit leidt tot aanvullend beleid en wijziging aanpak bij scheiding ter preventie Vechtscheiding (complexe scheiding?) Kindermishandeling, Parntergeweld en Ouderverstoting en tevens de specifieke doelstelling adequate steun- en hulpverlening aan kinderen en ouders te organiseren en te verlenen. 

Tevens activiteiten te ontplooien ten aanzien van professionalisering, supervisie en coaching aan professionals, scholing en voorlichting.

Er is reeds een start gemaakt met het als een olievlek aanzetten tot het verspreiden van informatie en dit zowel naar professionals, bestuurders, beleidsmakers e.a. , zodat er perscpectief tot verbetering komt!

Publicatie Het Narcistisch Machtsspel Methodiek Neutraal Ouderschap ter preventie vechtscheiding, kindermishandeling, partnergeweld, ouderverstoting http://www.boekenbestellen.nl

Data informatieve en interactieve bijeenkomsten 2017 Samen sta je sterk!

woensdagavond van 19.30 - 22.00 uur

14.12.2016    25.01.2017    15.02.2017    22.03.2017    19.04.2017    24.05.2017    14.06.2017    12.07.2017    23.08.2017

13.09.2017    11.10.2017    15.11.2017    20.12.2017

Data informatieve en interactieve bijeenkomsten 2017 Oudervervreemding!

woensdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur

09.12.2016    18.01.2017    08.02.2017    15.03.2017    12.04.2017      07.06.2017    05.07.2017    06.09.2017   

04.10.2017    08.11.2017    13.12.2017

Locatie op aanvraag in de Bilt (Utrecht). Bijdrage € 30,-- per persoon inclusief B.T.W.

Individueel advies en ondersteuning

Individueel advies en ondersteuning is gericht op het versterken van de eigen regie en het inzetten van deze regie om bij echtscheiding voor alle betrokkenen een stabiele situatie te creëren. Dit ten aanzien van en in relatie tot de narcistische ex-partner, de instanties en in juridische procedures als ook ten aanzien van bescherming van de kinderen tegen oudervervreemding. Hiervoor zal een overeenkomst worden aangegaan en ontvangt u een faktuur (tarievenlijst 2017)

Trainingsaanbod professionals m.i.v. februari 2017

Inzicht in het narcistische machtsspel

Protocol Vroeg Signalering

Methodiek Neutraal Ouderschap

Overige dienste op basis van offerte op maat

Voorlichting

Supervisie en coaching

Even voorstellen: Joke de Jong

Sinds 1994 ben ik zelfstandig gevestigd (bedrijfs)maatschappelijk werker, traumahulpverlener, mediator, trainer en adviseur.

Individueel: In mijn werk kijk ik niet alleen naar het probleem waarmee mensen op dat moment worden geconfronteerd, maar naar de manier waarop zij als mens hier mee omgaan en wat dit in de context van hun hele leven betekent. Het doel is altijd gericht op het nemen van de regie om de autonomie te versterken.

Interactieve bijeenkomsten: Wat individueel wordt beleefd is herkenbaar voor anderen  met vergelijkbare ervaringen en dit kan voor een ieder leiden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Structureel: In de dagelijkse praktijk wordt ook duidelijk dat individuele problemen soms niet of moeilijk oplosbaar zijn. Als mede de oorzaak ligt in een bredere maatschappelijke context, zie ik het als mijn taak om hier aandacht aan te besteden. Naar beleidsmakers en andere professionals heb ik dan een signalerende/alarmerende functie in het blootleggen van discrepanties tussen wat in de dagelijkse praktijk wordt beleefd en meegemaakt en het maatschappelijke beleid en de wijze waarop dit beleid wordt uitgevoerd.

Motivatie: Ik kies er bewust voor om als zelfstandig (autonoom/onafhankelijk) hulpverlener en adviseur te werken en samen te werken met andere zelfstandigen. Ik ben gehouden aan de normen binnen het beroep. Ik ben echter ook gehouden aan de ethiek discrepanties tussen mens en beleid te signaleren. Als zelfstandig ondernemer kan ik hierin een kritisch en zo onafhankelijk mogen standpunt innemen. Zie ook www.zingevingenautonomie.nl.

Voor kinderen is mijn hond Sam een immer betrouwbare partner          

                                                                                                                                                    Joke de Jong                                                                                                                                                                                                           

                                                   

  Even voorstellen: Floor  Oliveiro - informatie volgt                                
Nuttige informatie

Boeken:

The Empathy Trap - Understanding Antisocial Personalities - Dr. Jane McGregor Tim McGregor ISBN 9781847092762

Destructieve relaties op de schop - psychopathisch gedrag herkennen, je er tegen beschermen en schade herstellen. Jan Storms ISBN 9789020203592

Narcisme te lijf - een neuro-psychosociale benadering - Piet van der Ploeg ISBN9789090280561

The verbally abusive relationship: how to recognize IT and How to Respond. Patricia Evans

Why does he do that: inside the minds of angry and controlling man. Lundy Bancroft

Surving the Storm: Strategies & Realities when divorcing a Narcissist. Richard Skerritt

Een spiegel voor narcisten. Martin Appelo

The sociopath next door - Martha Stout

Without conscience - Robert O'Hare

Psychopath Free - Jackson MacKenzie

When love is a lie - Zari Ballard

Disarming the narcissist - Wendy T. Behary

Narcissist Exposed - Drew Keys

e.a.

Links:

http://bit.ly/1yyHywo Videopresentatie Parent Alienation (PAS syndrom) Craig Childress Phd

You tube Sam Vaknin (is zelf narcistisch en biedt inzicht in het functioneren)

www.samvaknin.com

www.npspartners.nl

www.veilige-haven.com

www.infonu.nl/narcisme

www.psychopathologie.nl

www.psychologische-manipulaties.nl/Stoornissen.html

www.nokidding.nl/kindermishandeling/wat-kindermishandeling/

Artikelen:

www.waarden.org - Empathie, morele opvoeding en het hanteren van een moreel perspectief http://www.waarden.org/studie/hoeken/2artikelen/olthof/

books.google.nl - Het morele instinct

books.google.nl - Jeugdzorg en probleemgedrag: Opvoedingswaarden en vernieuwingen in aanpak

scholar.google.nl - ontwikkeling moreel besef

show.cgi - hechtingsstijl en narcisme

link.springer.com - Tussen heersen en zelfbescherming. Narcisme en zingeving

books.google.nl - Hechtingsproblemen in gezinnen

Maastricht University - Wie zal de opvoeders op voeden? Dr. Jan Willems - Rechten van de Mens

Agressie bij kinderen - Pedagogiek/Kinder- en jeugdpsychiatrie Prof. dr. W. Matthijs; lid commissie vroegsignalering en risicotaxatie.

Narcissism Development pathology - Eddie Brummelman PhD