Het machtsspel

Niets is wat het lijkt te zijn......

Waar wij denken dat we met iemand een normale relatie hebben, heeft de narcist een plan;
een doel:

 • om het masker van zijn persoonlijkheid te perfectioneren
 • om ons te verleiden in dit masker van een persoonlijkheid te geloven, zodat wij niet weten dat hierachter geen ware persoonlijkheid bestaat. Een persoon met een ware persoonlijkheid heeft de mogelijkheid bij zichzelf te rade te gaan; weet zich in te leven in anderen, waardoor een wederzijdse relatie mogelijk wordt en er hechting kan plaatsvinden. Met een narcist is dit niet mogelijk. De narcist vermijdt volwassen communicatie, waarin hij aanspreekbaar is op gedrag en emotie: hij is of dominant of slachtoffer.
 • om éénzijdig macht en contrôle te houden over anderen, zodat hij 1. zelf niet met deze leegte en de angst wordt geconfronteerd en 2. buiten schot blijft en niet wordt doorzien 3. anderen in kan zetten om zijn macht te vergroten.
 • om nimmer tot wederzijds contact te komen, zodat er verwarring mogelijk blijft en na scheiding strijd in stand kan worden gehouden.
 • om in de relatie de partner te vernietigen; na een scheiding met hulp van derden (triade).
 • om kinderen te misbruiken om de partner te manipuleren en afhankelijk te maken
 • om kinderen te verleiden, te lokken, te verwarren en te diskwalificeren, zodat zij op hem gericht blijven
 • na scheiding partner te beroven van bezittingen, financiën, woning én kinderen!

Kinderen voelen feilloos aan dat deze ouder onoprecht is en een spel speelt.
Kinderen voelen feilloos aan dat ze het spel mee moeten spelen.
Kinderen raken verward, maar weten dat ze zichzelf weg moeten cijferen om aan de eisen te voldoen.
Kinderen laten ter overleving gewenst gedrag zien aan de buitenwereld, waardoor niemand ze kan zien of horen.
Kinderen zijn afhankelijk en zijn bang en voelen zich onveilig.
Kinderen mogen niet zelf bestaan.


* Partners die in staat zijn om los te komen van de relatie met de narcist, kunnen hun kinderen een normaal
warm thuis bieden, waardoor kinderen worden gezien, erkend en zich kunnen ontwikkelen. Partners hebben daarvoor  alle steun nodig!

Hoe wordt het spel gespeeld?   (*ter herinnering: waar hij staat, kan dit ook zij betreffen)

 1. Charme, verleiding en misbruik van informatie. Met bovenmatige charme worden we verleid, omdat de narcist precies aansluit bij onze behoeftes en verlangens. Alle informatie die wij hem over onszelf of de situatie geven, neemt hij aan als ware dit van hem. Alle informatie zal hij daarna gebruiken tegen ons of om een situatie te manipuleren. (noot: zie bij professionals - de misleiding)
 2. Idealiseren en devalueren. Gezien vanuit onze normen en waarden lijken wij een ideale relatie te hebben. Zijn wij voldoende afhankelijk geworden, zoals te verwachten binnen normale relaties, ontmoeten wij de ware narcist. De narcist liegt, bedriegt, beledigt, denigreert, negeert en geeft ons de stiltebehandeling, onverwachts en zonder aanleiding! De narcist verleidt onze kinderen en zet hen in om ons te vernederen waar zij bij zijn en stoot hen vervolgens af, negeert hen. Dreigen wij ons van hem af te wenden, dan volgt een periode van charme en verleiding en worden we weer geidealiseerd. Dit afwisselend onverwachts devalueren en idealiseren zuigt ons leeg.
 3. Woede, agressie en fysiek geweld .  Vanuit onze normale normen en waarden zullen wij in beginsel 'ruzies' willen uitpraten. Dit blijkt zinloos, omdat wat wij vinden tegen ons wordt gebruikt, onze woorden worden verdraaid en wij altijd de schuld krijgen. En alles wat wij vinden ook weer ter informatie is aan de narcist! Het doel van de narcist is dat wij ons aan hem aanpassen om zo zijn egoïstische doel te kunnen dienen. Zonder enige erkenning voor wie wij zijn of wat wij vinden, zullen wij toch, ook voor onze kinderen ons best doen de lieve vrede te herstellen - en ons overgeven. De narcist is pas veilig als wij ons 100% aanpassen, wat nooit het geval kan zijn. Hoe wij ook ons best doen en op hem gericht zijn, bij de narcist, gedreven door angst zal de woede en de agressie alleen maar verder toenemen. In eerste instantie zal fysiek geweld zich beperken tot spullen en materialen, maar ook hierdoor neemt de angst van partners en kinderen toe. Omdat de oorzaak van onverwachte escalaties niet bekend is, neemt ook hun onmacht toe.
 4. Destabiliseren. Grillige uitbarstingen, het verdraaien van woorden, leugens, ontkenningen, glimlachen is verwarrend. Wij gaan aan onszelf twijfelen. We verliezen zelfvertrouwen. We weten niet meer wat normaal is. De narcist kan met grote stelligheid en dominantie precies vertellen wat hij vindt (ook de leugens en met gebruik van onze eigen woorden). De narcist eigent zich al onze positieve eigenschappen toe (hij is perfect)(spiegelen) en breekt onze identiteit verder af door ons te beschuldigen van alles wat negatief is. Hij is het slachtoffer van een slecht mens en dat zijn wij.
 5. Brainwashen . Deze indoctrine doet zijn werk, waardoor wij uiteindelijk geloven dat wij niets meer waard zijn en dat wij voor onze eigen veiligheid afhankelijk zijn van de narcist (Stockholm Syndrom). (dit geldt ook voor kinderen!)
 6. Isoleren. Vanaf dat wij contact hebben met een narcist, zal deze leugens over ons aan anderen vertellen. Het doel van de narcist is om ons te isoleren, zodat hij meer macht heeft. Met een dominante stelligheid worden halve waarheden/leugens door de narcist gepresenteerd als waarheden (framen), zodat mensen deze "waarheden" overnemen. Een narcist is charmant en overtuigend. (op dezelfde wijze worden ook kinderen door de narcist geïsoleeerd van de gezonde ouder)
 7. Financieel isolement. De narcist heeft een enorme discipline om een doel te bereiken. Zijn perfecte zelfbeeld, zijn "identiteit" vraagt om uiterlijk vertoon, materie, want dit biedt veiligheid. Met het bezit van een mooi huis, een grote auto(s), dure kleding, een mooie vrouw, kinderen als prinsjes en prinsesjes laat hij een perfect beeld zien. Dit heeft hij nodig. Veel narcisten hebben hun focus exclusief gericht op hun carrière, zodat zij hiervoor geld en aanzien kunnen verwerven. De narcist beschouwt alles als zijn bezit en de partner en kinderen hebben geen toegang tot de financiën. Investeringen (waar alleen de narcist over besluit) worden gedaan ten behoeve van het verwerven van materiële zaken. Na een scheiding kan deze financiële ongelijkheid (en de gevechten hierover) al een indicatie zijn (noot: zie professionals).
 8. Uitputting. Al het bovenstaande leidt er toe dat wij het contact met onszelf verliezen met totale uitputting als gevolg. We raken weerloos.


Waarschuwingen!
- Zonder interventie/steun zal in intieme relaties misbruik en geweld altijd toenemen en voortduren, ook na
scheiding.
- Een narcist confronteren of begrenzen roept bij de narcist angst en woede op. De narcist heeft naar de
buitenwereld toe de extreme discipline dit niet rechtstreeks te tonen (tekenen hiervan zijn waarneembaar als
men dit weet! noot: zie professionals). Buiten het oog zullen altijd de partner en de kinderen dit moeten
ontgelden. De narcist is gewetenloos.
- Na scheiding worden kinderen altijd ingezet om de partner te treffen (rancune) en oudervervreemding is hier structureel onderdeel van.
- Na scheiding wordt elke informatie van de partner over de kinderen door de narcist altijd weer ingezet om de
kinderen te treffen (patstelling partner, noot: zie professional).
- Derden worden altijd door de narcist met leugens ingezet om zich tegen de partner te keren (triade). Dit is

helder beschreven in het boek "The Empathy Trap" van Dr. Jane en Tim McGregor (zie informatie)
- In intieme relaties en/of na scheiding kan moord op partner en/of kinderen een uiterst machtsmiddel zijn, als

de  narcist zijn macht en contrôle dreigt te verliezen en dus onmachtig dreigt te worden!